Trudno dzisiaj znaleźć eksponat tematyczny w którym nie było by choćby jednego publibela. Nie dziwi więc, że Koledzy z biuletynu Tematica poświęcili im już kilka wzmianek w swoich opracowaniach. U nas mamy premierę, więc najpierw trochę informacji zaczerpniętych z publikacji wymienionych na końcu.

 

Poczta belgijska w latach 1933 – 1984 wydawała całostki z reklamami. Ich nazwa jest skrótowcem od słów: Publicite Postale Belge. Łącznie w różnych mutacjach językowych wydano około 3 tyś różnych kartek. Pierwsze wydania zaczynały się od 500 egzemplarzy by w szczycie dochodzić do 2 mln. Od 209 numeru, każdy posiada wydrukowany numer katalogowy, ulokowany z boku lub pod obrazkiem reklamowym. Oznaczenia literowe, które od numeru 2225 im towarzyszą, oznaczają język wydania: F – francuski, N – niderlandzki, NF i FN dwujęzyczne, ale zdarzają się też D - niemiecki i V – flamandzki. Zleceniodawca reklamy decydował czasami o ograniczonym obszarze sprzedaży konkretnej całostki, tak aby silniej skierować ją na swoją grupę docelowych klientów, stąd też wybory językowe. Drukowane były w dwóch rozmiarach 140x90 mm oraz 148x104 mm. Zasadniczo kartki przeznaczone były dla rynku wewnętrznego więc ich nominał był do niego dostosowany. Odpowiadał taryfie krajowej grupy A. Wyjątkiem były serie turystyczne dostosowane do wysyłki zagranicznej.

Jako całostki wydawane oficjalnie przez Pocztę, publibele są pełnoprawnym materiałem filatelistycznym w zbiorach i eksponatach. Z racji umiarkowanych cen (przynajmniej większości) i mnogości motywów, każdy znajdzie wśród nich coś co może wypełnić lukę tematyczną w jego narracji. Oczywiście są też kolekcjonerzy dla których publibele są celem głównym. Obecnie jako zbiór zamknięty (zakończone wydawanie) mogą być naprawdę fajnym celem samym w sobie. Poniżej mała próbka, która znalazła się w rękach autora, a być może zachęci niektórych z czytelników do zainteresowania się tymi walorami.

Publibel Nr 008 to nieczęsta reklama medykamentu oraz Nr 014 reklama margaryny, jako przykłady mniejszego rozmiaru 140x90 mm. 

 

Numer 209 pierwszy z nadrukowanym numerem katalogowym, pod obrazkiem z lewej strony. Reklama kolorantów, która może zaistnieć w wielu tematach, bo widzimy tu również cztery pory roku.

  

Numer 259 piękna reklama serów szwajcarskich, tu dla odmiany numer po prawej stronie obrazka.

  

Węgiel drzewny reklamowany na publibelu 279

  

Publibel 550 swój numer katalogowy ma wydrukowany na lewo od reklamy która zachwala soki owocowe przy okazji na schemacie pokazując schematycznie technologię wyciskania.

Różnorodność tematyki na kolejnych egzemplarzach.

Na koniec dwa czyste z oznaczeniami mutacji językowej Numer 2499 F (francuska) oraz Nr 2678 N (niderlandzka)

 

 

Publikacje:

Yannick Delaey – informacja na stronie internetowej Trains on Postal Stationery Belgium Publibel Cards

Ryszard Prange – Całostki reklamowe – Tematica Nr 6/2013

Mieczysław Rożek – Filatelistyka Górala – Tematica Nr 14/2015