Pierwsze całostki kupony na odpowiedź Cc emitowano w małym formacie 74 x 105 mm, czyli zgodnym z A7. Wspominaliśmy o nich na łamach i-kf.pl dwa tygodnie temu. Od roku 2002 wszystkie kolejne kupony są wydawane w większym formacie A6, czyli 105 x 148 mm. Wzory kuponów zmieniano na kongresach UPU i nazywano je od nazw miast, gdzie obradował kolejny kongres.

 

Kupony Cc większego formatu drukowane są centralnie dla wszystkich krajów należących do UPU i na rewersie posiadają jednolitą sygnaturę nakładową przedstawioną kodem kreskowym oraz odpowiadającym mu kodem literowo-cyfrowym.

W kodzie zawarty jest: dwuliterowy kod kraju, osiem cyfr daty wydania (druku), osiem cyfr daty ważności kuponu, siedem cyfr numer seryjny, trzy cyfry wartości kuponu w setnych częściach SDR (jednostka Międzynarodowego Funduszu Walutowego) oraz dwie duże litery oznaczające kolejne partie, rzuty (po 10 tysięcy sztuk każda), jako części wykonywanego zamówienia, a dokładniej, jako części danego nakładu.

Kupon Cc wzór Pekin/Beijing-1 z 2002 roku

Kupon Cc wzór Pekin/Beijing-2 z 2006 roku oraz sygnatura z rewersu kuponu

Powyższe kupony z 2006 roku dla Polski wydano w dwóch nakładach (N.I z dnia 20060630 oraz N.II z 20080325). Pierwszy nakład wykonano w dwóch częściach, zwanych partiami, rzutami po 10.000 sztuk i oznaczono je: pierwszy rzut HA (ilustracja wyżej) oraz drugi rzut HB w ramach tego samego N.I.

Pomiędzy pierwszym (2006) a drugim (2008) nakładem wykonano dodatkowy nakład jubileuszowy (2007) z okazji 100 lat wydawania kuponów Cc o tym samym wzorze rysunku, ale z dodatkowym tekstem „100 ans / 1907 - 2007” i odmiennej sygnaturze.

Kupon Cc wzór Nairobi z 2009 roku wydany dla Polski w pięciu nakładach

 Kupony Cc wzór Nairobi (rewersy) z dwoma sygnaturami nakładowymi

Na rewersach kuponów umieszczono ogólne wyjaśnienia w sześciu językach oraz niżej w czterech wierszach informacje o okresie wymiany kuponów na znaczki opłaty w kraju docelowym, do którego trafią kupony do realizacji. Na powyższej ilustracji sygnatury z N.I oraz z N.II. Oba nakłady wykonano w jednym rzucie, więc nakłady te posiadają tylko po jednym, kolejnym oznaczeniu AA i AB. Kupony duże do rozliczeń z UPU wyceniano na 0,74 SDR.

Kupon Cc wzór Nairobi (Na 34) wydany dla Luxemburga

Zamówienia dla innych krajów mogły posiadać państwowe elementy personifikujące, np. flagę narodową, jak na powyższym kuponie wykonanym przez UPU na zamówienie Luxemburga.

Kupon Cc z nakładu zwykłego wzór Doha z 2013 roku z hologramem

Kupony ze wzorem DOHA z 2013 roku wydano dla Polski w trzech nakładach zwykłych oraz w dodatkowym nakładzie okolicznościowym z okazji 140 lat UPU z nadrukiem „140 ans / D’INNOVATION” oraz obok hologramu z dodatkową naklejką z datami „1874 / 2014”.

Szukanie sygnatur nakładowych i egzemplarzy z dodatkowymi oficjalnymi nadrukami okolicznościowymi stanowią identyczną przyjemność dla zbieraczy całostek, jak dla filatelistów poszukujących takich odmian na całostkach Cp. Najczęściej walory z kolejnych nakładów są droższe od kuponów Cc z nakładu pierwszego.

Kupon Cc z nakładu okolicznościowego wzór Istambuł z 2017 roku z hologramem i tekstem dodatkowym

Kupony z nakładów zwykłych o wzorze rysunku INSAMBUŁ znamy już w trzech nakładach. Powyżej prezentujemy ostatni okolicznościowy kupon Cc dopiero co kolportowany w Polsce z okazji 145 lat Światowego Związku Pocztowego z dodatkowym tekstem „145 ans / LIVRER LA CROISSANCE”, którego nie było na kuponach z nakładów zwykłych.

Zachęcamy kolekcjonerów do poszukiwania różnych sygnatur nakładowych, bo nie mamy pewności, czy wszystkie wydane są nam już znane. Przykładowe pokazane powyżej są tylko nielicznymi dla wyjaśnienia, jakie kryją zapisy.

Zbiór polskich kuponów jest już duży. Oprócz prawie dwudziestu oddzielnych rodzajów Cc, znamy wiele typów, nakładów, rzutów (partii), przewartościowań i innych odmian.

Obecnie jeszcze niewiele osób zbiera kupony Cc (IRS). Mawia się, że „co nie jest opisane, to nie istnieje”, a filateliści kolekcjonują „tylko to, co jest wycenione w katalogach”. Jeśli katalog rozpocznie klasyfikację i wycenę tych ciekawych całostek, zrobi się na nie swoista moda! Nie daj się zaskoczyć i wyprzedzić!

Zbieraj całostki polskie !
Zbieraj Całostki kupony = Cc !!