Ajman (arab.  عجمان) – najmniejszy emirat wchodzący w skład Zjednoczonych Emiratów Arabskich o powierzchni jedynie 460 kilometrów kwadratowych (z morzem terytorialnym 600 km²). Nazwa pochodzi od beduińskiego plemienia które osiadło na tym terenie w XVII wieku. Stolicą emiratu jest miasto Ajman.

 

Ajman składa się z 3 enklaw: stolica nad Zatoką Perską i 2 enklawy w głębi lądu: oazy Manama i Masfut.

 

Mapa emiratu Ajman
(źródło: http://ontheworldmap.com/uae/city/ajman/emirate-of-ajman-map.html)

Manama – enklawa o powierzchni 26 km², położona jest w odległości 73 km od stolicy, na granicy Fudżajry i Szardży. Masfut (Masafwat) – enklawa o powierzchni 185 km², w odległości 110 kilometrów na południowy wschód od stolicy, między Dubajem, Ras al-Chajmą i Omanem. W emiracie żyje około 247 tysięcy ludzi, z czego większość mieszka w stolicy. W 1980 obszar ten zamieszkiwało jedynie 36,1 tys., ale w ostatnich latach ich liczba się zwiększyła, ponieważ zaczęli się tutaj osiedlać ludzie z innych emiratów. W emiracie dominuje grupa etniczna Nasim. 
Obecnie od 1981 roku emiratem rządzi szejk Humajd V ibn Raszid Al Nuaimi. Historia poczty w Ajmanie jest bardzo krótka . W dniu 15 października 1963 roku, firma  Baroody Stamp Co Ltd. w Bejrucie ogłosiła, iż na mocy umowy z władcą Ajmanu zostaje uruchomiona placówka pocztowa. Umowa pomiędzy przedstawicielem firmy która zobowiązała się uruchomić placówkę a władcą emiratu szejkiem Rashid Bin Humaid Al Na’imi  została podpisana 29 września 1963 roku.
Wcześniej poczta była zbierana w paczki i przewożona do Dubaju skąd dopiero była wysyłana. Pojawiły się wcześniej  znaczki opatrzone nadrukiem Ajman i opłacaną  walutą Omanu Traktatowego czyli w rupiach. 1 rupia=100 naja pajsa.

 

29 listopada otwarta została pierwsza placówka pocztowa w Ajmanie.  Natomiast pierwsze znaczki Ajmanu zostały wydane przez firmę Barrody do której należała także emisja znaczków emiratu - 20 czerwca 1964 roku. Było to wydarzenie zarówno jeżeli chodzi o emisję jak i o fakt, że była to seria złożona z aż 18 znaczków!!

 

W ślad za nią pojawiły się szybko następne. Jeżeli chodzi o znaczki to są one dość łatwo dostępne. Natomiast listy wyekspediowane w dniu emisji pierwszych znaczków należą do rzadkości:

 

Niestety, powierzenie emisji znaczków firmie handlowej zainteresowanej przede wszystkim zyskiem, spowodowało iż wydawanie znaczków nie było podyktowane autentycznymi potrzebami pocztowymi. Nic więc dziwnego, że większość znaczków trudno znaleźć w katalogach. Różne podawane są ilości wydanych znaczków. Podobno oficjalnie wydano tylko 167 znaczki , praktycznie zas wydano ich w zależności od źródeł od 1200 do aż ok 3000. 
Aby wprowadzić jeszcze większy zamęt 5 lipca 1966 roku uruchomiona została placówka pocztowa w Manamie – enklawie należącej do Ajmanu. Jest to oaza położona na pustyni i licząca ok 5000 mieszkańców. W chwili obecnej trwa tam, budowa dużego portu lotniczego. Pierwsze znaczki z nadrukiem Manama pojawiły się w 1966 roku.

 

Podobnie jak w przypadku Ajmanu także i tutaj polityka emisyjna była nastawiona tylko i wyłącznie na kolekcjonerów. Jak na ironię zakrawa fakt iż otwierając placówkę w Manamie zapowiedziano, że znaczki będą produkowane wyłącznie pod rzeczywiste potrzeby. Jak wyglądała praktyka można ocenić oglądając aukcje  filatelistyczne na popularnych portalach. Ocenia się że w okresie 6 lat czyli do roku 1972 wydano w Manamie ok. 1300 znaczków.

 

O ile pierwsze wydania zarówno Ajmanu jak i Manamy są katalogowane i posiadają wartość kolekcjonerską, zwłaszcza te które umieszczone na przesyłkach przeszły drogę pocztową, o tyle następne wydania były wydaniami typowo spekulacyjnymi.
Tak szeroko zakrojona działalność wydawnicza dobiegła kresu w 1972 roku kiedy to Ajman wraz z pozostałymi szejkanatami wszedł w skład nowego państwa i od tej pory w obiegu są znaczki Zjednoczonych Emiratów Arabskich.