3.08.br o godz. 13.00 miał miejsce w Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie wernisaż wystawy pt. „Stemple Poczty Bytowskiej 1823-2023”. Z tej okazji w kameralnej sali na ostatnim piętrze muzeum, mieszczącego się w pokrzyżackim gotyckim zamku, zebrało się ok. 30 osób. Wszystkich przybyłych przywitał dyrektor Muzeum Pan dr Tomasz Siemiński, wprowadzając w tematykę wystawy i przestawiając autora i pomysłodawcę, naszego Kolegę, Pana Jerzego Szajowskiego oraz jej kuratora, kustosza Macieja Kwaśkiewicza.

 

Fot.1. Stoją od lewej: Jerzy Szajowski (autor), Maciej Kwaśkiewicz (kurator wystawy) i dr Tomasz Siemiński (dyr. Muzeum)

Następnie głos zabrali pomysłodawca i właściciel większości prezentowanych walorów Kol. J.Szajowski oraz Pan Kwaśkiewicz. Kolega Szajowski pokrótce omówił prezentowane w 5 gablotach walory filatelistyczne, zwracając oczywiście oczywiście na stemple pocztowe. Kolega Szajowski zaprezentował także niezbyt gruby ale ciekawy i staranie przygotowany folder wystawy i zaprosił gości do zapoznania się z eksponatami oraz do rozmów.

W gablotach zaprezentowano ponad 100 walorów ze stemplami pocztowymi. Najstarszy prezentowany list nadano w Bytowie (niem. Bütow) w 1823 roku. Nie jest to jednak data początku funkcjonowania poczty w tej miejscowości. Najwcześniejsza wzmianka sięga roku 1786, kiedy uruchomiono w Bytowie strażnicę dyliżansowo-pocztową podlegającą urzędowi pocztowemu w Słupsku (niem. Stolp). Od 1825 roku działała w Bytowie ekspedycja pocztowa. Od 1.07.1850 roku funkcjonowała ekspedycja pocztowa II klasy podległa Naddyrekcji Poczty w Koszalinie. 1.01.1876 rozpoczął funkcjonowanie w tej miejscowości Urząd Pocztowy II klasy, przemianowany 6.04.1906 roku na UP I klasy, co zostało utrzymane podczas reorganizacji z 1923 roku. PO wyzwoleniu miejscowości z rąk niemieckich w okresie 1-14.04.1945 r.  funkcjonował UP Bytowo, a od października 1946 roku UP Bytów.

Wystawa jest czynna w muzeum do końca września br. Serdecznie zapraszamy.