Okręg Pomorski Polskiego Związku Filatelistów w Gdańsku oraz sopoccy filateliści włączają się w obchody dwusetnej rocznicy otwarcia domu kąpielowego dr. Jana Jerzego Haffnera oraz dwusetną rocznicę usług pocztowych w Sopocie. Usługi pocztowe dla kuracjuszy wpisane zostały do regulaminu funkcjonowania nowego domu kąpielowego i były gwarantowane

przez intendenturę, bowiem wieś Sopot nie posiadała swojej placówki pocztowej

W zbiorach sopockich filatelistów zajmujących się historią poczty w Sopocie znajdują się walory filatelistyczne i dokumenty pocztowe począwszy od usług pocztowych związanych z obsługą kuracjuszy domu kąpielowego Haffnera w 1823 roku aż do włączenia Sopotu w granice Polski w 1945 roku oraz do chwili obecnej.

W zbiorach są walory związane z pierwszymi poczmistrzami na potrzeby kuracjuszy, posłanka pocztową sopockiej intendentury Marianną Selonke oraz motywami sopockimi na wydaniach pocztowych. W SOPOTECE na dworcu głównym w Sopocie pokazane zostaną najciekawsze wybrane fragmenty zbiorów Andrzeja Kłosińskiego i Ryszarda Zienkiewicza.  Przy współpracy z Pocztą Polską zostanie też wydana okolicznościowa kartka pocztowa, datownik ze zmienną datą oraz znaczek pocztowe spersonalizowany z podobizną Jerzego Haffnera.

Serdecznie zapraszamy od 2.09.2023r.