Miło jest nam zakomunikować, że członek i-KF, Kol. Jerzy Szajowski jest inicjatorem wystawy (pokazu) pt. „Stemple Poczty Bytowskiej 1823-2023”. Wystawa ta będzie dostępna w okresie 2023-08-04 do 2023-10-01 w Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie. Otwarcie wystawy zaplanowane jest w dniu 3.08.br o godz. 13.00.

W krótkiej rozmowie Kol. Szajowski powiedział

Wystawa dotyczy bardzo wąskiego tematu … „Stemple Poczty Bytowskiej 1823-2023”. Dostępna jest śladowa ilość informacji na temat ogólnej historii poczty, jeszcze bardziej śladowa na temat historii poczty pruskiej i niemieckiej w Bytowie. Wystawa ma charakter przeglądu stempli w latach 1823-2023 głównie ze zbiorów własnych. Czyli de facto 200 lat historii stempla poczty bytowskiej.
Nie mam żadnych doświadczeń w przygotowywaniu i opracowaniu tematów filatelistycznych i jest to moje pierwsze zmierzenie się z tematem. Kilka lat temu wpadł w moje ręce przypadkowo list z około 1830r. Przeleżał w klaserze aż w końcu dojrzałem do rozpoczęcia systematycznego uzupełnienia kolekcji ostemplowań poczty bytowskiej.
Przygotowałem wraz z moim kolegą z muzeum Maciejem Kwaśkiewiczem, pracownikiem Muzeum, wystawę w formie plansz, gablot z artefaktami oraz być może pokazu slajdów związanych z tematem. Jedna niewielka sala. Możliwe moje krótkie wprowadzenie wyjaśniające cel i tematykę wystawy.
Jeśli ktoś z mojego koła, czyli IKF-u, życzyłby odwiedzić ten skromny pokaz, będzie miło gościć.