Tuchola, miejscowość położona na południowych krańcach Kaszub była w okresie I wojny światowej miejscem w którym funkcjonował niemiecki obóz jeniecki (od 1914 r.). W obozie tym przetrzymywano głównie jeńców rosyjskich i rumuńskich a także, w późniejszym okresie, jeńców włoskich, francuskich i angielskich.

Po zakończeniu I wojny światowej wraz z włączeniem Tucholi do II RP w poniemieckim obozie funkcjonował obóz internowania dla żołnierzy ukraińskich praz sowieckich jeńców wojny polsko-bolszewickiej. Obóz zlikwidowano w 1922 r.

Przesyłki z okresu funkcjonowania niemieckiego obozu jenieckiego pojawiają się czasem na aukcjach. Natomiast przesyłki z poczatkowego okresu funkcjonowania poczty polskiej w 1920 roku są rzadkie, w szczególności te z cenzurą należą do unikatowych. Także przesyłki z obozu internowania, z cenzurą są unikatowe.

Poniżej prezentujemy 2 takie walory, z kolekcji J.Auleytnera.