Atlas barw wybranych znaczków polskich z lat 1944-1946

W maju 2024 roku ukazał się „Atlas barw wybranych znaczków polskich z lat 1944-1946” (ISBN 978-83-964059-1-3, Wydanie I). Celem opracowania i wydania Atlasu było udostępnienie wzorca barw, obejmującego barwy specyficzne dla polskiej filatelistyki
 

Znalezienie w zagranicznych atlasach / wzornikach kolorów odmian wszystkich opisanych w Katalogu FISCHERA barw znaczków polskich, np nr kat. Fi. 347 (Traugutt z przedrukiem) graniczy wręcz z cudem. Dlatego stworzony został „Atlas kolorów”, zawierających ponad 14.000 odcieni barw potrzebnych do badania znaczków polskich.

Książka składa się z dwóch części: części opisowej i atlasu kolorów. Część opisowa, wyszczególniona w spisie treści książki, dostarcza dodatkowe informacje potrzebne do badania kolorystyki znaczków polskich. Druga część książki zawiera 32 Tablice barw znaczków w formacie A2, podzielone każda na cztery tablice formatu A4. Każda z Tablic A2 zawiera 21x21 = 441 komórek z różnymi odcieniami barw. 

Część opisowa książki zawiera opracowane dotychczas, wybrane zagadnienia dotyczące odcieni barw polskich znaczków. Należy spodziewać się, że „Atlas” pozwoli na opracowywanie odmian barw kolejnych znaczków polskich. Działania takie już zostały rozpoczęte przez publikacje na łamach „Przeglądu filatelistycznego” wyników badań między innymi odmian barw kolejnych znaczków wydania „Widoki Krakowa” nr kat. Fi. 362 – 366. 

Ta sama metoda, przy odrobinie wprawy, będzie mogła być stosowana do precyzyjnego określenia odcieni barw i ich nazw dla dowolnych innych polskich znaczków drukowanych jednobarwną rotograwiurą, typografią lub offsetem.

Należy  spodziewać się, że  „Atlas” stanie się wkrótce niezbędnym narzędziem w ręku każdego filatelisty interesującego się odmianami barw polskich znaczków. Szeroki opis „Atlasu” zawiera jego recenzja opublikowana w numerze 5(260)/2024 „Przeglądu filatelistycznego (Fischer)”.

Zainteresowanych odsyłamy do kontaktu z Autorem drogą mailową na adres zmaka@op.pl lub telefonicznego: 501 712 300.