Polskie szkolnictwo wyższe w drobnej sztuce użytkowej: monety, medale, znaczki

Właśnie ukazała się Wydawnictwie Politechniki Gdańskiej książka naszego Kolegi, Dariusza Świsulskiego, pt. "Polskie szkolnictwo wyższe w drobnej sztuce użytkowej: monety, medale, znaczki". Jak możemy przeczytać na stronie wydawcy "Niniejsza książka jest owocem kolekcjonerskiej pasji autora, który zgromadził imponujący zbiór medali, numizmatów i innych przedmiotów drobnej sztuki użytkowej związanych z polskimi uczelniami. Ich autorami często są wybitni artyści: rzeźbiarze, medalierzy oraz graficy, dbający o walory estetyczne i jak najwyższy poziom artystyczny swoich dzieł".

W rozmowie z nami Autor wyraził nadzieję, że książka pozwoli czytelnikom spojrzeć na formy upamiętniające ludzi oraz wydarzenia – monety, medale i znaczki pocztowe – jak na małe dzieła sztuki, które jednocześnie  przybliżą, sięgającą XIV w., historię szkolnictwa wyższego w Polsce.
Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że na naszej stronie ukazał się cykl publikacji Autora poświęcony uniwersytetom polskim w filatelistyce (Filatelistyka tematyczna/nauka).