Filateliści oprócz samych znaczków zainteresowani są jeszcze innymi walorami pocztowymi: całostkami (np. karty i koperty z wydrukowanym znakiem pocztowym), całościami pocztowymi (np. korespondencją z obiegu pocztowego, pierwszymi lotami czy skartem), kopertami FDC, itd., itp. Przy specjalizacji znaczków starają się rozszerzać te zainteresowania na różne kombinacje, np.

 

parki tete-beche, znaczki nieząbkowane, próby, błędy i usterki, parki z błędami, bloki legitymacyjne czy pustopola.

A czym  jest to pustopole? Definicja jego brzmi jasno: to niezadrukowane pole z marginesu arkusza sprzedażnego przeperforowane ze wszystkich stron. Najczęściej jest wielkości znaczka lub mniejszej, może występować z każdej strony przylegającego do niego znaczka (z lewej, z prawej, u góry lub u dołu). Pokazują to ilustracje il. 1-4.

il.1 

il.2    il.3 

il.4

Najczęściej jednak pustopole mylone jest bardzo do niego podobnym międzypolem, choćjego definicja jest jednak nieco inna. Międzypole jest marginesem wewnętrznym między  sektorami w arkuszu drukarskim (lub sprzedażnym). Może być przeperforowane z dwóch lub z czterech stron. Od pustopola różni się tym, że występuje wyłącznie wewnątrz arkusza drukarskiego, a nie na marginesie i może być zadrukowane lub nie. Il.5-10 przedstawiają międzypola niezadrukowane, gdzie na il. 5,6 i 8 mamy je ząbkowane z dwu stron, a na il.7, 9 i 10 ze wszystkich czterech stron. Ilustracja 9 przedstawia tzw. zawiasy Wodzów, gdzie między dwoma 30-znaczkowymi sektorami drukowanymi obustronnie mamy niezadrukowany pas papieru – to też jest międzypole. Na il.10 widnieje tzw. krzyż dzielący cztery 25-znaczkowe bloki stuznaczkowego arkusza drukarskiego.

il.5

il.6 

il.7

il.8

il.9

il.10

Ilustracje 11 i 12 przedstawiają zadrukowane międzypola: w arkusiku Fi 3405-3406 przypomina ono wyglądem przywieszką, a na niewprowadzonych do obiegu znaczkach GG tzw. Górali mamy fragmenty napisów z liczbami rozrachunkowymi.

il.11

il.12

Często dla odróżnienia pustopola od międzypola konieczna jest wiedza o budowie formy drukowej czy występowaniu sektorów. Nie należy zapominać, że zarówno pustopole jak i międzypole mają swoją wartość jedynie w połączeniu z przylegającym do niego znaczkiem. Sam przeperforowany i gumowany kawałek papieru bez znaczka jest z filatelistycznego punktu widzenia bezwartościowy.
Podobne do pustopoli są perforowane pola marginesu, które wprawdzie pochodzą z marginesów i są przeperforowane  ze wszystkich czterech stron (często poprzez działania niezamierzone), ale nie są  p u s t o p o l a m i , bo są zadrukowane! Sama logika definicji narzuca nam brak jakichkolwiek tekstów na pustopolu: czy będzie to tytuł serii, czy liczby rozrachunkowe, czy krzyżyki markacyjne, czy inne oznaczenia. Przykłady takich perforowanych pól marginesowych pokazane są na il.13-16.  Szkoda, że Katalog Fischera tę grupę określa  i wycenia czasami jako pustopola (vide np. wydanie Fi 144-163) nie widząc różnicy między perforowanym zapisanym marginesem a perforowanym pustym marginesem, czyli pustopolem.

il.13

il.14

il.15

il.16