Drugie wydanie poznańskie, zwane gnieźnieńskim, składa się z dwóch znaczków o wartościach 5 i 10 f. powstałych w wyniku przedrukowania niemieckich znaczków Germanii o wartościach 2 i 71/2 f. nowymi wartościami bez nadruków unarodowiających. Wydanie to powstało przed wydaniem nazywanym 1. wydaniem poznańskim ale do obiegu zostało wprowadzone dopiero 2.X.1919r. W katalogu Fischera oznaczone jest ono przez 71-72.

Zarówno przedruk znaczka 2 f. wartością 5 f. i znaczka 71/2 f. wartością 10 f. był szczególny, tak i wprowadzeniu tego wydania do biegu towarzyszyły dziwne i niejasne decyzje Naddyrekcji Poczty w Poznaniu. Do dzisiaj znanych jest niewiele pochodzących z obiegu pocztowego całości ofrankowanych znaczkami tego wydania. Przed kilku laty atmosferę podgrzewała tocząca się na łamach naszej prasy filatelistycznych dyskusja o prawdziwość tzw.  "ciemnozielonej 10".

Wszystko to spowodowało, że wydanie to zostało dość gruntownie przebadane.
Przy omawianiu tego wydania właściwie całkowicie została pominięta kwestia centrowania przedruków, być może dlatego, że większość znaczków cechuje się dobrym centrowaniem wartości a walory ze znacznymi przesunięciami są stosunkowo rzadkie. Nie mniej sławny "20-blok Tyslowitza" zawiera znaczki z pozycji 1-8 przedrukowane silnie przesuniętym do dolnej krawędzi znaczka nadrukiem "5". Inny przypadek równie silnego przesunięcia ku dołowi przestawia Schmutz w swoim artykule w PFF 2003/07 na il.11.

Poniżej przedstawiam 2 walory 5/2f. o silnym przesunięciu nadruku nowej wartości "5" w pionie. Jeden z prezentowanych znaczków przedstawia najprawdopodobniej najsilniej przesunięty w pionie nadruku "5" na znaczku 2f.

Zapraszam do przesyłania skanów waloru Fi 71 o silnych przesuniętym nadruku nowej wartości na mój adres mmietus@gmail.com