Pierwsze wydanie poznańskie, tj. seria składająca się z 5 znaczków niemieckich Germanii przedrukowanych dwoma formami unarodowiającymi została wyemitowana przez Poznańską Naddyrekcję Poczty w 1919 roku w związku z poważnym brakiem polskich znaczków pocztowych na obszarze Wielkopolski. Znaczki tej emisji oznaczone są w Katalogu Fischera numerami 66-70.


 W celu unarodowienia posłużono się dwoma formami przedrukowymi. Pierwszą formę wykorzystano do przedrukowania znaczków Germanii o nominałach 2, 71/2 i 20 f nadrukiem nowej wartości 5 (f) z napisem Poczta Polska i długa pozioma kreska. Drugą formą z kolei przedrukowano znaczki Germanii o nominałach 25 i 40 f. W tym wypadku nadruk miał wartość 10 (f). Obie formy przedrukowe różnią się postacią przedruku Poczta Polska.
Poszczególne znaczki tej emisji miały różny nakład. Od 84 tys. w przypadku 5/2f do 500tys. w przypadku 5/20f.

Jak podaje szereg źródeł znaczki te weszły do obiegu 5 lub 6 sierpnia 1919 roku i były w użytkowaniu do wyczerpania zapasów. Obieg znaczków tego wydania był powszechny na terenie tej części Wielkiego Księstwa Wielkopolskiego, która została wyzwolona w wyniku Powstawania Wielkopolskiego przez siły powstańcze kierowane przez NRL i była przez nią administrowana na mocy rozejmu w Trewirze z 16.02.1919r.

Ponieważ do dnia dzisiejszego nie jest znany oficjalny dokument dotyczący tej emisji, data jej wejścia do obiegu rodzi pytania. Postanowiłem poszukać odpowiedzi w swoich zbiorach. Dysponuję blisko 1050 znaczkami kasowanymi tego wydania a ponadto blisko 70 całościami pocztowymi zawierającymi znaczki tej emisji. W większości przypadków możliwe jest odczytanie daty użycia znaczków. Znaczki, które posiadam zostały użyte w blisko 45 urzędach pocztowych. Proste odczytanie daty nadania pozwala na stwierdzenie, że 18% zbioru to znaczki użyte w sierpniu 1919 roku, 62% stanowią znaczki użyte we wrześniu 1919 roku, 9% - w październiku, 7% - w listopadzie i 4% - w grudniu 1919r. Tylko 10 znaczków tego wydania posiadanych przeze mnie zostało użytych w 1920 roku. Najpóźniej użyty znaczek został wysłany na przesyłce w maju 1920 roku w Wągrowcu (niestety datownik nie pozwala ustalić daty dziennej :-( ).

W przypadku najwcześniejszej daty użycia znajduję w swojej kolekcji szereg walorów użytych w dniach 7-9.08.1919 w 6 urzędach pocztowych. Moją uwagę zwrócił walor przedstawiony poniżej, znaczek 5/71/2 f użyty w Poznaniu 12.06.1919r!

W świetle podawanej powszechnie daty wprowadzenia do biegu pierwszego wydania poznańskiego data użycia powyższego waloru budzi wątpliwości. Najprawdopodobniej urzędnik błędnie ustawił w datowniku cyfrę miesiąca "6" zamiast "9". Tą hipotezę wydaje się potwierdzać także nazwa urzędu na datowniku. Datowniki z nazwą polską POZNAŃ są powszechne na przesyłkach od września 1919 roku.

Zwracam się z prośbą przesłanie na mój adres mmietus@gmail.com informacji o posiadanych przez Was znaczków pierwszego wydania poznańskiego z nawcześniejszą i najpóźniejszą data użycia.