Prezentujemy dzisiaj ciekawy eksponat dot. wydania przedrukowego Poczta Polska/Gen. Gouv. Warschau (PP/GGW) oznaczony w katalogu Fiszera nr 6-16. Pierwotnym właścicielem prezentowanego eksponatu był Zbigniew M. Włodarski mieszkający na stałe po II wojnie w Londynie.

Niestety, nie znajdujemy jego nazwiska w spisie polskich filatelistów na stronie PZF. Wiemy, że publikował w „Filateliście” do 1981 r. Być może ktoś z filatelistów napisze jeszcze coś o Zb. M. Włodarskim. Specjalizował się on w dwóch pierwszych wydaniach oznaczonych Fi. 2-16 oraz interesował się znaczkiem za 2 mln (Fi. 181). Jest powszechnie znana Jego praca zatytułowana "Pierwsze polskie wydanie prowizoryczne, 17.XI.1918", wydane w Londynie w 1980 przez Związek Filatelistów Polskich w Wielkiej Brytanii.

Wydanie PP/GGW oznaczone nr 6 -16 należy do najtrudniejszych do badania. Wynikało to z faktu, że urzędy pocztowe z b. GGW przysyłały do Warszawy posiadany, bardzo zróżnicowany materiał w postaci znaczków „GERMANIA” do przedruku. Przedruk tych znaczków I formą dokonano w grudniu 1918 r.; drugą formą w styczniu 1919 r.
Prezentowany zbiór powstawał w latach 60-70 tych XX w. Przetrwał po śmierci właściciela u Zb. Mikulskiego, a następnie przeszedł w ręce J. Auleytnera.
Włodarski miał w Wlk. Brytanii dostęp do arkuszy wydania PP/GGW, z których albo kupował, albo dostawał interesujące go fragmenty. Zbiór jest oparty o wiedzę z Polskich Znaków Pocztowych wydanych w 1935 r. przez A. Łaszkiewicza oraz o badania własne, których efekty widać na skanach.

Cenna jest szczególnie profesjonalna wiedza zaprezentowana przez Włodarskiego w sprawach technik druku, co można zobaczyć na zachowanych 50 skanach.
W prezentowanym eksponacie najcenniejsze walory to 10-blok ultramaryny znaczka za 20 fen, parka znaczków 40 fen – aniliny oraz czworoblok z HAN znaczka 5 fen (Fi.7aa). Ponadto znajdujemy tam również studium błędów w przedrukach.
Pokazujemy także dwa listy: fałszerstwo na szkodę poczty – list z Brzezin do handlarza J. Feinmessera (firma SKAUT) oraz list filatelistyczny z Łowicza z trójką znaczków za 60 fen z HAN i znaczkiem bez trzeciej kreski. Listy w zbiorze Zb. Włodarskiego nie zaliczały się do najlepszych, były przefrankowane lub filatelistyczne i wiele z nich zostało wyjętych ze zbioru jeszcze przez Zb. Mikulskiego. Przyznał się on także do sprzedaży znaczków za 20 fen ultramaryny z nr HAN.
Prezentujemy zbiór w wersji otrzymanej od Zb. Mikulskiego w 2009 r. Dzisiaj przedstawiamy 2. część eksponatu.

-