Pierwsze wydanie poznańskie, tj. seria składająca się z 5 znaczków niemieckich Germanii przedrukowanych dwoma formami unarodowiającymi została wyemitowana przez Poznańską Naddyrekcję Poczty w 1919 roku w związku z poważnym brakiem polskich znaczków pocztowych na obszarze Wielkopolski. Znaczki tej emisji oznaczone są w Katalogu Fischera numerami 66-70.

 

Znanych jest 10 błędów form przedrukowych, 3 z nich dotyczą przedruku wartością 5 f (B1-B3) a 7 kolejnych przedruku wartością 10 f (B4-B10). Inne, niekatalogowane usterki tego wydania opisał Mączka (2010) w cyklu artykułów opublikowanych w Przeglądzie Filatelistycznym Fischera. Znane są również 2 typu nadruków podwójnych opisane przez Rachmanowa (1939) i Puchałę (2017), który stwierdził, że wydanie to cechuje duża staranność wykonania, czego dowodem jest ograniczona liczba usterek, czy też makulatury.

Poniżej przedstawiam przykłady niekatalogowanych i nieopisanych usterek przedruku.

Chętnie zapoznam się z Waszym materiałem prezentującym usterki tego wydania.