Internetowe Koło Filatelistów informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka).
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

 

Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

Wimbledon - stemple okolicznościowe 1939-2013 część 8

1958-1964 Soboty w Urzędzie Głównym.

Zaadresowane i ofrankowane koperty, z prośbą o stempel okolicznościowy, otrzymane w soboty przez biuro główne były wysłane o godzinie 12.45 przed popołudniowym zamknięciem.

 

Attention, this article is also available in English:
Wimbledon’s Tennis Postmarks 1939-2013 Part 8

List zwykły ostemplowany w biurze głównym 12.45.PM. Sobota, 1 lipca 1961 roku. W tym roku w biurze głównym używano stempla ręcznego bez kropki po kodzie pocztowym S.W.19.

Prośby o stempel okolicznościowy złożone w urzędzie pocztowym na kortach w przypadku przesyłek nierejestrowanych były zazwyczaj wysyłane do biura głównego w celu ostemplowania, ale nie można było tego zrobić w soboty, ponieważ główne biuro było zamknięte w sobotnie popołudnia. Jedyne stemple uzyskane w biurze głównym w soboty dotyczyły przesyłek które dotarły pocztą bezpośrednią i wszystkie były ostemplowane o godzinie 12.45.PM przed popołudniowym zamknięciem biura.

List nierejestrowany ostemplowany w biurze głównym godz. 12.45 PM, sobota, 4 lipca 1964 roku. W tym roku w biurze głównym stosowano stempel bez kropki po kodzie pocztowym S.W.19.

1965-1971 Soboty w Urzędzie Głównym.

Zaadresowane koperty ze znaczkami z prośbą o stempel okolicznościowy, otrzymane w biurze głównym w dniu zakończenia Mistrzostw, zostały wysłane pocztą o godzinie 12.45 PM przed popołudniowym zamknięciem biura.

Stempel okolicznościowy z ostatniego dnia Mistrzostw. List nierejestrowany ostemplowany w głównym biurze o godz. 12.45.PM, sobota, 2 lipca 1966. Tego roku w biurze głównym używano stempla okolicznościowego z mniejszą przerwą między słowami ALL ENGLAND.

List nierejestrowany ostemplowany w głównym biurze o godz. 12.45.PM, sobota, 5 lipca 1969. Tego roku w biurze głównym używano stempla okolicznościowego z większą przerwą między słowami ALL ENGLAND.

1965 Sobota w obu urzędach, głównym i mobilnym.

Wygląda na to, że te dwie zaadresowane koperty zostały wysłane do głównego biura z prośbą o ich zwrot z okolicznościowym stemplem pocztowym. Ta przygotowany i ostemplowany jako polecona powinna była zostać przesłany do biura mobilnego, które zajmowało się listami poleconymi, a ta druga powinna zostać załatwiona w biurze głównym, gdzie zawsze ustawiana była godzina na stemplu ręcznym. Wyglada że koperty zostały zamienione. Spowodowało to, że list zwykły został wysłany do biura mobilnego i ostemplowany bez ustawionego czasu, a drugi został ostemplowany w biurze głównym z podanym czasem.

Ostemplowanie z pierwszego poniedziałku Turnieju 21 czerwca 1965 r. List polecony ze stemplem okolicznościowym 5.-PM z biura głównego gdzie w 1965 r. stosowano stempel okolicznościowy z większą przerwą między słowami ALL ENGLAND.

List zwykły ostemplowany w biurze mobilnym bez ustawionego czasu na stemplu. W tym roku w biurze mobilnym stosowano stempel z mniejszą przerwą między słowami ALL ENGLAND.

1958-1964 Soboty w punkcie mobilnym.

Większość, ale nie wszystkie stemplowania listów poleconych miały pozostawione puste miejsce na wskazanie godziny.

List polecony ostemplowany w pierwszą sobotę mistrzostw, 25 czerwca 1960 r. W tym roku w punkcie mobilnym używano stempla okolicznościowego bez kropki po kodzie pocztowym S.W.19.

List polecony ostemplowany ostatniego dnia Mistrzostw, sobota, 4 lipca 1964. W 1964 r. stemple okolicznościowy z kropką po kodzie pocztowym S.W.19. był używany w punkcie mobilnym.

Wszystkie przesyłki, zarówno polecone, jak i nierejestrowane, nadawane w punkcie mobilnym, były tam ostemplowane z godziną, poza kilkoma listami poleconymi, ponieważ urząd główny nie był czynny w sobotnie popołudnia i nie było czasu, aby je tam wysłać, zwłaszcza gdy był to ostatni dzień Mistrzostw.

Stemple z ostatniego dnia Turnieju

List nierejestrowany ostemplowany w punkcie mobilnym o godzinie 6.45.PM, sobota, 4 lipca 1959 r. Stempel okolicznościowy bez kropki po kodzie pocztowym był używany w biurze mobilnym w 1959 r.

List polecony ostemplowany o godzinie 6.45.PM, sobota, 5 lipca 1958 r. W 1958 r. w punkcie mobilnym używano stempla bez kropki po kodzie pocztowym S.W.19.

Zazwyczaj przesyłki nierejestrowane były wysyłane do biura głównego w celu skasowania stemplem okolicznościowym, ale ponieważ było ono zamknięte w sobotnie popołudnia, należało się nimi zająć w biurze mobilnym. W biurze głównym godzina była zawsze pokazywana na stemplu, więc w tym przypadku czas został ustawiony na stemplu użytym w punkcie mobilnym, który zwykle nie ustawiał godziny w przypadku nadawania listu poleconego.

Ostemplowania z ostatniego dnia Mistrzostw.

List zwykły ostemplowany w punkcie mobilnym o godzinie 12.45.PM, sobota, 7 lipca 1962. Tego roku w mobilnym biurze używano stempla bez kropki po kodzie pocztowym.

List zwykły ostemplowany o godzinie 12.45.PM, sobota, 4 lipca 1964. Tego roku w punkcie mobilnym używano stempla z kropką po kodzie pocztowym.

1965-1971 Soboty w punkcie mobilnym.

W dni powszednie zwykłe przesyłki dostarczano do głównego biura w celu ostemplowania okolicznościowego, ale ponieważ biuro główne było zamknięte w sobotnie popołudnia, stemplowano je w biurze mobilnym. Zwykła poczta była stemplowana ręcznie w partiach i tak jak w biurze głównym, gdzie zawsze ustawiana była godzina, również w tym przypadku zazwyczaj godzina była umieszczana na stemplu.

Ostemplowania z pierwszej soboty Turnieju.

Listy zwykłe ostemplowane w punkcie mobilnym o godzinie 4.15.PM, sobota, 29 czerwca 1968 i 26 czerwca 1971. W tamtych latach w punkcie mobilnym używano stempla z mniejszą przerwą między słowami ALL ENGLAND. Warto zauważyć, że ustawienie czasu w roku 1971 wskazuje 4 15 bez kropki i PM. Wiadomo, że istnieją też inne.

Nierejestrowana karta pocztowa ostemplowana w mobilnym biurze 6.46.PM, sobota, 26.06.1965. Tego roku w punkcie mobilnym używano stempla z mniejszą przerwą między słowami ALL ENGLAND.

W końcowym dniu Mistrzostw nie było czasu na wysyłanie zwykłych przesyłek do biura głównego, które zamykano w sobotnie popołudnia, były one stemplowane w punkcie mobilnym. Zwykle godzina była ustawiana na stemplu.

Ostemplowania z ostatniego dnia Turnieju

Listy zwykłe ostemplowane w punkcie mobilnym o godzinie 12.45.PM, sobota, 3 lipca 1971 i 4.30.PM, 5 lipca 1969. W 1971 roku w biurze mobilnym używano stempla z większą natomiast w 1969 z mniejszą przerwą między słowami ALL ENGLAND.

Przesyłka zwykła ze stemplem pocztowym biura mobilnego z godziny 6.45.PM, Sobota, 3 lipca 1965 r., ponieważ biuro główne zamknięte w sobotnie popołudnia. Stempel okolicznościowy z mniejszą przerwą pomiędzy słowami ALL ENGLAND

1958-1971 Wieczory w dni powszednie.

Nierejestrowana poczta wysyłana w punkcie mobilnym była zwykle zabierana w celu ostemplowania do biura głównego, ale jeśli nadeszła zbyt późno, aby mogła zostać uwzględniona w ostatnim odbiorze dla biura głównego, które było około godziny 16, wtedy była stemplowana w punkcie mobilnym. Ponieważ ciągłe zmienianie godziny na stemplu okolicznościowym w sytuacji kiedy wymagany jest kwit potwierdzenia, nie było praktyczne, zwykle pomijano ustawienie czasu. Jako rezultat, zwykłe przesyłki nadawane po odejściu ostatniego odbioru do biura głównego, które były stemplowane w punkcie mobilnym, również były stemplowane z pozostawionym pustym miejscem na czas na stemplu okolicznościowym.

List zwykły wysłany w czwartek 2 lipca 1964 r. w biurze mobilnym. W 1964 r. w biurze mobilnym stosowano stempel okolicznościowy z kropką. Czas nie był ustawiony.

List zwykły wysłany w środę, 3 lipca 1963 r. Tego roku w punkcie mobilnym używano stempel okolicznościowy bez kropki. Czas nie był ustawiony

Jednoobrączkowy, okrągły stempel ręczny był przeznaczony do stosowania dla przesyłek poleconych. To bardzo nietypowe spotkać go użytego do skasowania znaczków na liście zwykłym.

List zwykły wysłany na terenie kortów w poniedziałek, 20 czerwca 1966. W tym roku w punkcie mobilnym stosowano stempel okolicznościowy z większą przerwą między słowami ALL ENGLAND.

Jest to rzadki przykład listu zwykłego, który jest ostemplowany zarówno stemplem okolicznościowym, jak i datownikiem eksploatacyjnym. Został ostemplowany w punkcie mobilnym, ponieważ nie zdążył na ostatnią przesyłkę do biura głównego więc miejsce na czas pozostawiono puste, jak to praktykowano do 1966 roku.

Tłumaczenie Krzysztof Siarkiewicz.

Jesteś tutaj: START | Sport | Wimbledon - stemple okolicznościowe 1939-2013 część 8