To już siedem lat minęło od podjęcia przez Piotra Pelczara i Miłosza Rzadkosza pierwszej próby skatalogowania formularzy kopertowych. [1,2] Od tego czasu pojawiło się trochę uzupełnień wniesionych przez samych pionierów, Krzysztofa Lachowicza, czy ostatnimi czasy Hansa Vogelsa. Niżej podpisany też trzykrotnie (łącznie 5 nowych formularzy) dodał do wspólnej wiedzy.

Nie zamieszczam tu listy wszystkich przyczynków, gdyż byłaby długa, ale zainteresowanych czytelników odsyłam do przejrzenia numerów Przeglądu Filatelistycznego, bo to na jego łamach pojawiał się wspomniany temat. Swoją drogą warto by było zrobić drugie zebranie wspomnianego katalogu, które zawierałoby wszystkie dotychczasowe odkrycia. Ruch należy oczywiście do pomysłodawców, bo nikt zapewne nie zechce robić plagiatu. Być może na łamach „Filatela”, gdzie obaj funkcjonują, byłoby to nawet łatwiejsze do przeprowadzenia.

Kolejny raz dorzucę małą cegiełkę do piramidy wiedzy na ten temat. Wpadły w moje ręce dwa nieopisane dotychczas formularze kopertowe Fks.

Na (il.1) przedstawiam kopertę, która wpisuje się w katalogowy ciąg Fks 1 kończący się na Fks 1l, kopercie wydanej w roku 1971. Natomiast następna w katalogu Fks 2 to nieco inna koperta z 1973 roku.

Jak widać na skanie, jest to koperta do pism służbowych (druk Nr 9), tabela posiada kolumnę „Zawartość”, sygnatura w formule: PPTiT Nr 9 – 1972 i oznaczenie drukarni: ZG „Ruch” W-w, z. 2099-71 – 876 000 papier szaroniebieski, druk w kolorze czarnym, format C6. Co również widać na skanie koperta była w użyciu służbowym w sierpniu 1972 roku. Wydaje się, że ten formularz powinien otrzymać oznaczenie katalogowe: Fks 1ł

Na (il.2) przedstawiam znaną i skatalogowaną na rok 1990 kopertę Fks 6a oraz poniżej jej opis.

Koperta do pism służbowych, tabela bez kolumny „Zawartość”, sygnatura „PPTT nr 9” bez liczby roku, z jednowierszowym oznaczeniem drukarni: PPTT-CZ-Drukarnia W-w, druk niebieski, papier j.kremowy, format C 6.

A teraz (il.3) i koperta nienotowana dotychczas, której opis również spełnia powyższe kryteria, ale na pierwszy rzut oka różni się kolorem druku: czarny i samej koperty: niebieska. Koperta była w obiegu w czerwcu 1991 roku.

Gdy przyjrzymy się bliżej widać, że była drukowana inną czcionką niż ww. Fks 6a. Wielkość tabeli też się nieco różni. Dla lepszego zobrazowania zestawiłem napisy górne i dolne obu kopert.

Wygląda więc, że w tym obszarze zaproponowane oznaczenie katalogowe musi być nieco przebudowane, z racji większej różnorodności, ale na roboczo określiłbym tę nową kopertę jako Fks 6a(2).

 

Biblografia:

 [1] Piotr Pelczar, Miłosz Rzadkosz – Pocztowe formularze kopertowe, część I – bezznaczkowe formularze kopert (Fk) do 1939 roku – Przegląd Filatelistyczny 3(162)2016 S.130-37

[2] Piotr Pelczar, Miłosz Rzadkosz – Pocztowe formularze kopertowe, część II – bezznaczkowe formularze kopert (Fk) po 1939 roku – Przegląd Filatelistyczny 5(164)2016 S.229-39