XVII Lot poczty szybowcowej został zorganizowany podczas wystawy filatelistycznej z okazji XX-lecia milicji obywatelskiej. Koło PZF w Lesznie Wlkp. w oparciu o zezwolenie Ministerstwa Łączności PP-320 z 8.10.1964 zorganizowało przy współudziale Centrum Szybowcowego Aeroklubu PRL w Lesznie, lot szybowcowy.

W myśl zarządzenia DOPiT w Poznaniu Nr PP 2/64 z dnia 13.10.1964 do przewozu tym lotem mogły być przekazane przesyłki zwykłe ekspresowe (kartki i listy) opłacone wg normalnej taryfy pocztowej i zaopatrzone dodatkowo w specjalne nalepki wydane przez Koło PZF w Lesznie Wlkp. Cena nalepki wynosiła 3 zł. 

Znaczki kasowano datownikiem okolicznościowym wystawy up. Poznań 9. Natomiast nalepki szybowcowe unieważniano specjalnym stempelkiem dodatkowym Leszno Wlkp. Wszystkie przesyłki otrzymały również odcisk stempla okolicznościowego miejsca lądowania, Kępno. Na wszystkich odbito również w kolorze fioletowym stempelek trzywierszowy o treści: Przewieziono szybowcem „Bocian” / SP-1947 / Pilot Józef Młocek

Koło PZF w Lesznie Wlkp. na potrzeby lotu szybowcowego dokonało przedruku winietek wystawowych w ilości 5445 arkusików czyli 21 780 nalepek. Nadrukowano w kolorze czerwonym napis „Przesyłka szybowcowa XVII lot” oraz na dolnym marginesie informację: „P.Z.F. Koło w Leszno Wlkp. Zezw. 29/64 n. 20 000” Ilustracja poniżej.

Koło w Lesznie wydrukowało również na ten lot kartki okolicznościowe. W dolnym lewym rogu kartki umieszczono ilustrację, dwa stylizowane szybowce na tle rzymskiej liczby XX oraz napisami informacyjnymi o locie. Na dole również sygnatura nakładowa: P.Z.F. Koło Leszno Wlkp. Zez. 27/64 n. 12 000. Ilustracja poniżej.

Zanim do tego doszło wykonano próby druku. Na kartoniku nieco grubszym niż finalnie drukowano kartki okolicznościowe i wyraźnie żółto-brązowego koloru mamy odbitki matrycy dla dwóch planowanych kolorów. W lewym dolnym rogu dla niebieskiego i na dole na środku dla czarnego.

Wszystko poszło dobrze i zainteresowanie też było duże bo ostatecznie przewieziono tym lotem 7489 przesyłek. W dniu 19.10.1964 o godz. 11:30 na lotnisku w Lesznie załadowano przesyłki do szybowca „Bocian” SP-1947 po czym nastąpił start. Lądowanie po ok. dwu godzinnym locie zgodnie z planem w okolicy Kępna. Pilotował Józef Młocek. Worek z pocztą dostarczono do up. Kępno 1 skąd po ostemplowaniu datownikiem okolicznościowym przesyłki przesłano w dalszą drogę pocztową.

Przesyłka z XVII Lotu szybowcowego

Czytelników mających pytania lub dodatkowe informacje na opisywany temat zachęcam do kontaktu ze mną na adres ksiark@poczta.onet.pl

 

Informacje w oparciu o artykuł Henryka Podbielskiego „Poczta szybowcowa” z Filatelista Nr 218 23/1964

Skany walorów ze zbioru własnego.