Przegląd Pocztowy,  rok 1938, numer 8

Biskupski Kazimierz Odpowiedzialność P.P.T.T.113-117
Jorkasch-Koch Roman Motoryzacja transportu poczty117-119
Schneider Włodzimierz Elektromobile w służbie poczty niemieckiej (cd)119-121
Modrak Piotr Praca zawodowa w telegrafie i telefonie z punktu widzenia higieny pracy (cd)121-122
Bober Aleksander Urzędy obwodowe i ich stosunek do dyrekcyj i podległych placówek122-124
Gołogórski Henryk Prawo pocztowe dawnej Polski (cd)124-125
Przegląd filatelistyki. Nowości filatelistyczne125-127
Przegląd filatelistyki. Kronika filatelistyczna127
Z teki redakcyjnej127-128

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.