Przegląd Pocztowy,  rok 1938, numer 7

Jaskólski Jakub Ewidencja i zarachowanie opłat telefonicznych97-100
Biskupski Kazimierz Umarzania wierzytelnośc P.P.T.T.100-103
Schneider Włodzimierz Elektromobile w służbie poczty niemieckiej103-106
Modrak Piotr Praca zawodowa w telegrafie i telefonie106-108
Gołogórski Henryk Prawo pocztowe dawnej Polski (cd)108-109
Przegląd filatelistyki. Nowości filatelistyczne110-112
Przegląd filatelistyki. Kronika filatelistyczna112

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.