Przegląd Pocztowy,  rok 1938, numer 3

Bogdanowicz Antoni Rozchodzy eksploatacyjne i majątkowe w planie finsowo-gospodarczym i zamknięciach rocznych P.P.T.T.33-35
Wasilewski Jan Regionalizacja poczty brytyjskiej35-41
Bednarowicz Włodzimierz Zastosowanie zleceń inkasowych w egzekucji skarbowej41-45
Gołogórski Henryk Prawo pocztowe dawnej Polski (cd)45-46
Przegląd filatelistyki. Nowości filatelistyczne47-48
Przegląd filatelistyki. Kronika filatelistyczna48

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.