Przegląd Pocztowy,  rok 1938, numer 2

Od redakcji17
Bogdanowicz Antoni Współzależność planuu finansowo-gospodarczego a księgowości podwójnej w P.P.iT.T.18-20
Guzowski Jan Nadzór bezpośredni20-22
Wasilewski Jan Organizacja Zarządu Pocztowego w W. Brytani23-27
Majchrowicz Tadeusz Z zagadnień pragmatyki służbowej27-28
Siwiec Leopold Królewska Poczta Szwedzka28-30
Zieliński Stanisław Pobieranie opłat i dopłat pocztowych30-31
Przegląd filatelistyki. Nowości filatelistyczne31-32
Przegląd filatelistyki. Kronika filatelistyczna32

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.