Przegląd Pocztowy,  rok 1938, numer 12

Poczta, telefon i telegraf na Odzyskanych Ziemiach w październiku i listopadzie 1938 r.205-207
Bogdanowicz Antoni Poczta w świetle pierwszego bilansu zamknięcia208-210
Godula Wiktor Korespondencja z klientami210-212
Guzowski Jan Aktualne zagadnienia pocztowe212-214
Biskupski Kazimierz Ewolucja podstaw prawnych działalności resortu214-216
Schwotzer Witold Oświetlenie miejsc pracy (dokończenie)216-217
Przegląd filatelistyki. Nowości filatelistyczne217-220
Przegląd filatelistyki. Kronika filatelistyczna220

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.