Przegląd Pocztowy,  rok 1938, numer 11

Od redakcji161-163
Ustrój resortu poczt i telegrafów164-176
Spychalski Zygnmunt Rola poczt i telekomunikacji w gospodarstwie Odrodzonej Polski176-180
Arndt Paweł Personel pocztowo-telekomunikacyjny180-185
Tubielewicz Antoni Z zagadnień eksploatacji poczty185-188
Bogdanowicz Antoni Finanse resortu189-194
Frisch Alfred Rozwój filatelistyki194-199
Dickstein A. Dwadzieścia lat budownictwa pocztowo-telekomunikacyjnego199-204
Seria znaczków pocztowych wydanych przez MPiT z okazji XX rocznicy odzyskania niepodległości204

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.