Przegląd Pocztowy,  rok 1936, numer 6

Od redakcji81
Kurs dla kandydatów na stanowsika kierownicze i kontrolne82-83
Guzowski Jan Odpowiedzialnośc słuzbowa pracowników P.P.T.T.83-85
Turczyński Mieczysław Organizacja urzędów, jako jednostek eksploatacyjnych P.P.T.T.85-87
Słowikowski Czesław O systematyzacji druków88-89
Jaskólski Jakub Propaganda telefonu w Szwacarji89-90
Grzegorczyk Michał Znaczek pocztowy91-92
Majchrowicz Tadeusz Odpowiedzialność abonenta za parat telefoniczny93-94
Rychwicki Włodzimierz Higjena w słuzbie pocztowo-telegraficznej (cd)94-95
Przegląd prasy96

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.