Przegląd Pocztowy,  rok 1936, numer 5

Guzowski Jan Odpowiedzialność pracownikó p.-t.65-68
Pałka Stanisław O nowe pojęcie druków68-71
Wądołowski Stanisław Rola agenta pocztowego w państwowem przedsiębiorstwie P.P.T.T.71-72
Wasilewski Jan Telegraficzne zlecenie informacyjne72-74
Ziembiński Stanisław Jeszcze o akwizycji p.-t.74-75
Trepka Antoni Tajemnica korespondencji telegraficznej i rozmów telefonicznych75-77
Rychwicki Włodzimierz Higjena w słuzbie pocztowo-telegraficznej (cd)77-79
Przegląd prasy79-80

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.