Przegląd Pocztowy,  rok 1936, numer 4

Rybarski Leopold Nowe przepisy o zleceniach49-52
Stankiewicz Witold Znajomość terenu w eksploatacji pocztowo-telekomunikacyjnej53-56
Matuszewski Jan Znaczenie sumarjusza w postepowaniu reklamayjnym56-57
Jaskólski Jakub Uproszczenie manipulacji w telefonicznym ruchu międzymiastowym57-58
Zieliński Stanisław Zagadnienia akwizycji P. i T. (cd)58-61
Rychwicki Włodzimierz Higjena w słuzbie pocztowo-telegraficznej (cd)61-63
Przegląd prasy63-64

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.