Przegląd Pocztowy,  rok 1936, numer 12

Kielc Egon Organizacja i technika pracy w jednostkach eksploatacyjnych177-181
Wierzbińska Maria Aktualny stan psychotechniki w Niemczech181-183
Szczurek Paweł Od skrzynki do ambulansu183-186
Marcinkiewicz Władysław Usterki w służbie p.-t.187-188
Kozłowski Czesław Walka z usterkami188-189
Nosowicz Józef Usterki z punktu widzenia pracownika189-190
Bober Aleksander Usterki formalne190-191
Zieliński Stanisław Propaganda usłu p.-t. na terenie szkół średnich i powszechnych191-192

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.