Przegląd Pocztowy,  rok 1936, numer 11

Kotowski Kazimierz Podstawy organizacji pracy kancelarynej w Dyrekcji O.P. i T.161-164
Tubielewicz Antoni Piętnaście lat polskiej poczty lotniczej165-168
Trepka Antoni Stosowanie przepisów w eksploatacji telegrafu169-171
Majchrowicz Tadeusz Walka z przestępstwem pocztowym171-174
Zieliński Stanisław Propaganda usłu p.-t. na terenie szkół średnich i powszechnych174-176
Przegląd prasy176

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.