Przegląd Pocztowy,  rok 1936, numer 10

Frisch Alfred Zakres odpowiedzialności za przesyłki wartościowe145-147
Wawrzonkiewicz Józef Organizacja i technika pracy w jednostkach eksploatacyjnych P.P.T.T.147-150
Szczurek Paweł Przepisy kancelaryjne w Dyrekcji O.P.iT.150-152
Stasyszyn Włodzimierz Podstawowe zasady międzynarodowego obrotu pocztowego i rozrachu w systemie Światowego Związku Pocztowego152-154
Batorowicz Julian Usterki w służbie pocztowo-telegraficznej155-156
Polański Włodzimierz Trąbka pocztowa156-157
Fiala Włodzimierz Nowe przepisy gospodarcze158-159
Przegląd prasy159-160

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.