Przegląd Pocztowy,  rok 1935, numer 7

Od redakcji97
Błociszewski M. "Moment kalkulacji w przedsiębiorstwie państwowem ""P.P.T. i T."" "98-100
Wasilewski Jan Pocztowe czeki podrużne w Niemczech100-103
Wiadość historyczna o Poczcie w wolnej Polsce104-106
Trepka Antoni Konstrukcja tryfy telefonicznej oraz rodzaje usu w niej zawarte.106-108
Rychwicki Włodzimierz Higjena w słuzbie pocztowo-telegraficznej (cd)108-111
Przegląd prasy111-112

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.