Przegląd Pocztowy,  rok 1935, numer 6

Roman Jakub System przepisów służbowych81-87
Ziembiński Stanisław Reklama usług pocztowo-telegraficznyh na Miedzynarodowych Targach Poznańskich w 1935 r.87-89
Fiala Włodzimierz Skrzynka pocztowa, jej rozwój i znaczenie'89-92
Rychwicki Włodzimierz Higjena w słuzbie pocztowo-telegraficznej (cd)92-96
VIII kongres międzynarodowej konferencji 96

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.