Przegląd Pocztowy,  rok 1935, numer 4

Błociszewski Michał "Znaczenie wzorców dla eksploatacji Przedsiebiorstwa Państwowego ""Polska Poczta, Telegraf i Telefon"" "49-53
Schnejder Michał Pocztowe rachunki bieżące i rachunki miejscowe53-55
Walcherówna Maria Historia i rozwój Światowego Żwiązku Pocztowego (cd)55-58
Rychwicki Włodzimierz Higjena w słuzbie pocztowo-telegraficznej (cd)59-60
Staniecka Zofia Odpowiedzialność w międzynarodowym obrocie pocztowym60-64
Przegląd prasy64

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.