Przegląd Pocztowy,  rok 1935, numer 3

Głódkowski Józef "Zagadnienie taryf w Przedsiębiorstwie Państwowem ""Polska Poczta, Telegraf i Telefon"" (cd)"33-37
Guzowski Jan Przygotowanie personelu na stanowiska kierownicze i kontrolne w służbie eksploatacyjnej37-41
Borkowski Piotr Analiza niektórych zmian w taryfie telefonicznej na sieciach P.A.S.T. w Warszawie, Łodzi i Lwowie41-43
Rychwicki Włodzimierz Higjena w słuzbie pocztowo-telegraficznej (cd)44-46
Walcherówna Maria Historia i rozwój Światowego Żwiązku Pocztowego (cd)47-48
Przegląd prasy48

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.