Przegląd Pocztowy,  rok 1935, numer 2

od redakcji17
Głódkowski Józef "Zagadnienie taryf w Przedsiębiorstwie Państwowem ""Polska Poczta, Telegraf i Telefon"""18-22
Walcherówna Maria Historia i rozwój Światowego Żwiązku Pocztowego (cd)22-23
Chendyński Zdzisław Poczta na usługach prawa wekslowego (cd)24-27
Rychwicki Włodzimierz Higjena w słuzbie pocztowo-telegraficznej (cd)27-30
Wasilewski Jan Ordynacja telefoniczna31-32
Przegląd prasy32

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.