Przegląd Pocztowy,  rok 1935, numer 12

Głódkowski Józef Użytecznośc publiczna a bezpłatne świadczenia poczty, telegrafu i telefonu181-185
Wasilewski Jan O dobrą ordynacje pocztową185-187
Guzowski Jan Kwalifikowanie pracowników P.-T.187-189
Kotowski Kazimierz Stosunek urzędów rejonowych do obwodowych189-191
Rygalski Longin Wyłącznośc pocztowa191-192
Pałka Stanisław Nowy system manipulacyj w nowej służbie gazetowej193-196

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.