Przegląd Pocztowy,  rok 1935, numer 1

Kotowski Kazimierz Poczta hotelowa1-4
Walcherówna Maria Historia i rozwój Światowego Żwiązku Pocztowego (cd)4-7
Chendyński Zdzisław Poczta na usługach prawa wekslowego7-9
Rychwicki Włodzimierz Higjena w słuzbie pocztowo-telegraficznej9-11
Kolak Ludwik "Wymogi od kandydatów na stanowiska kierownicze w Przedsiębiorstwie ""Polska Poczta, Telegraf i Telefon"""12-16
Przegląd prasy16

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.