Przegląd Pocztowy,  rok 1934, numer 3

Nowe przepisy służbowe i uposażenia33-46
Szczurek Paweł Organizacja stanowisk służbowych i regulamin pracy w urzędzie pocztowo-telegraficznym (dokończenie)46-48
Przegląd prasy48

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.