Przegląd Pocztowy,  rok 1934, numer 12

Przemówienie Prezesa Zarządu Głownego PPW p. Romana Starzyńskiego na akademii urządzonej przez PPW z okazji Święta Niepodległości 11.XI.1934r.181-182
Przemówienie Wiceprezesa Zarządu Głownego PPW p. posła Stenisława Dobrzańskiego wygłoszone na akademii w dniu 11.XI.1934r.182-184
Walcherówna Maria Historia i rozwój Światowego Żwiązku Pocztowego (cd)185-188
Staniecka Zofia Tranzyt listowy (dokończenie)189-194
Jędral Marian Okaso i zlecenia pocztowe w oświetleniu nowej taryfy pocztowej194-196
Przegląd prasy196

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.