Przegląd Pocztowy,  rok 1934, numer 1

Przemówienie Ministra Poczty i Telegrafów inż.. Emila Kalińskiego, wygłoszone na Komisji Budżetowej Sejmu w dniu 12 grudnia 19331-6
Maciejewski Sylwester Zarys rozwoju komunikacji pocztowej7-12
Chendyński Zdzisław Czy przemiana Poczty na przedsiębiorstwo wpływa na jej charakter instytucji użyteczności publicznej13-14
Guzowski Jan Stanowiska i tytuły służbowe14-16
Przegląd prasy16

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.