Przegląd Pocztowy,  rok 1933, numer 6

Hołda Stanisław Międzynarodowe rozrachunki pocztowe81-83
Kurowski Leon "Ustawodawcze uregulowanie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa państwowego ""Polska Poczta, Telegraf i Telefon"" (dokończenie)"83-87
Ołpiński Józef Poczta jako czynnik działania w administracji 87-90
Dmitrjew Andrzej Rola i znaczenie poczty dla obrotu gospodarczego91-93
J. W. II Wszechpolska Wystawa Filatelistyczna w Toruniu94
Guzowski Jan Postępowanie administracyjne94-96
Przegląd prasy96

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.