Przegląd Pocztowy,  rok 1933, numer 5

Kotowski Kazimierz Odpowiedzialność poczta za przesyłki65-68
Michalski Jerzy Komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych w ogóle - ze szczególnym uwzględnieniem Poczty (dokończenie)69-72
Dziekoński Tadeusz Pocztowa Kasa Oszczędności, jej ideje rozwojowe i znaczenie w życiu społeczno-gospodarczem: rola urzędów pocztowych w tej działalności72-78
Kurowski Leon "Ustawodawcze uregulowanie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa państwowego ""Polska Poczta, Telegraf i Telefon"""78-79
Gąsiorowska Marian Biblioteczki wędrowne Min. Poczt i Telegrafów80
Przegląd prasy80

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.