Przegląd Pocztowy,  rok 1933, numer 4

Lipski Mieczysław Nowelizacja ustawy o Poczcie, Telegrafie i Telefonie49-52
Michalski Jerzy Komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych w ogóle - ze szczególnym uwzględnieniem Poczty52-57
Drzewiecki Piotr "Czego publiczność ma prawo wymagać od przedsięb. państwowego ""Polska Poczta, Telegraf i Telefon"" i od jego pracowników"57-60
Hołda Stanisław Kongresy pocztowe61-62
Pawlak Józef Przekazy pocztowe w roku 193263-64
Przegląd prasy64

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.