Przegląd Pocztowy,  rok 1933, numer 1

Roman Jakub Regulamin urzedu pocztowo-telegraficznego1-5
Jasiński Michał "Przedsiębiorstwo Państwowe ""Polska Poczta, Telegraf i Telefon"" a życie gospodarcze"5-12
Hulewicz Stanisław Pojazdy mechaniczne w służbie pocztowej, część II12-13
Zygmuntowicz Zygmunt Nawiązywanie łączności (szkic historyczny)14-16
Przegląd prasy16

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.