Przegląd Pocztowy,  rok 1932, numer 9

Godula Wiktor Służba okienkowa113-115
Lipski Mieczysław Polski kodeks karny115-127
Guzowski Jan Publiczne i prywatno-prawne stosunki służbowe122-127
Przegląd prasy127-128

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.