Przegląd Pocztowy,  rok 1932, numer 8

Guzowski Jan Koszta postępowania dyscyplinarnego a kary porządkowe97-99
Zygmuntowicz Zygmunt Poczta polowa w Legionach Polskich (1914-1918), cd99-103
Kotowski Kazimierz Materialna odpowiedzialnośćć funkcjonarjuszów Poczt, Telegrafów i Telefonów (dokończenie)103-104
Hołda Stanisław Światowy Związek Pocztowy a Związek Pocztowy Amerykańsko-Hiszpański105-106
Kępiński Florian Ewidencja i zarząd nieruchomości106-108
Kolak Ludwik Dokształcanie agentów pocztowych108-110
Pawlak Józef "Źródła dochodowe Przedsiebiorstwa ""Polska Poczta, Telegraf i Telefon"" w roku 1931-32"110-112
Przegląd prasy112

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.