Przegląd Pocztowy,  rok 1932, numer 4

Walcher Jan Zarys rozwoju instytucyj pocztowych w Polsce do czasów króla Stanisława Poniatowskiego (kontynuacja)37-40
Kohlmenzer Zygmunt "Wykonanie planu finasowo-gospodarczego Przedsiębiorstwa ""Polska Poczta, Telegraf i Telefon"" na rok 1932/33"40-42
Guzowski Jan Kilka uwag o egzaminie na stanowiska kierownicze i kontrolne 42-45
Zygmuntowicz Zygmunt Poczta polowa w Legionach Polskich (1914-1918)45-47
Hołda Stanisław Wymiana znaczków pocztowych47-48

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.