Przegląd Pocztowy,  rok 1932, numer 3

Walcher Jan Zarys rozwoju instytucyj pocztowych w Polsce do czasów króla Stanisława Poniatowskiego (kontynuacja)25-28
Zygmuntowicz Zygmunt Zarys rozwoju poczty w Polsce (kontynuacja)29
Pajor Marian Reorganizacja Poczty, Telegrafu i Telefonu w Polsce (Zagadnienie w związku z komercjalizacją tych urządzeń)30-32
Blachier M. Wyłączność pocztowa wg ustawodastwa krajów należących do Światowego Związku Pocztowego (cd)33-35
Siwiec Leopold Skrzynka pocztowa i jej historyczny rozwój35-36

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.