Przegląd Pocztowy,  rok 1932, numer 1

Walcher Jan Zarys rozwoju instytucyj pocztowych w Polsce do czasów króla Stanisława Poniatowskiego (kontynuacja)1-3
Pajor Marian Reorganizacja Poczty, Telegrafu i Telefonu w Polsce3-5
Blachier M. Wyłączność pocztowa wg ustawodastwa krajów należących do Światowego Związku Pocztowego5-7
Guzowski Jan Kursy dokształcające dla niższych funkcjonarjuszów wykonawczej służby pocztowo-telegraficznej7-9
Pawlak Józef Opłaty pocztowe, telefoniczne i telegraficzne w okresie kwiecień-listopad 1931 roku9-12

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.