Przegląd Pocztowy,  rok 1931, numer 7

Zygmuntowicz Zygmunt Zarys rozwoju poczty w Polsce73-77
Kowalenko Ambroży Naczelnik urzędu pocztowo-telegraficznego a służba teletechniczna78-80
Guzowski Jan Zagadnienie szkolenia zawodowego niższych funkcjonarjuszów wykonawczej służby pocztowo-telegraficznej (kontynuacja)80-83
Siwiec Leopold General Post Office w New Yorku83-84

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.