Przegląd Pocztowy,  rok 1931, numer 6

Walcher Jan Zarys rozwoju instytucyj pocztowych w Polsce do czasów króla Stanisława Poniatowskiego (kontynuacja)61-63
Zajdler K. Organizacja pracy w zbiorczejj sortowni listowej urzędu pocztowego Lipsk C-263-66
Pawlak Józef Ruch przekazowo-pieniężny w latach 1924-193066-69
Guzowski Jan Zagadnienie szkolenia zawodowego niższych funkcjonarjuszów wykonawczej służby pocztowo-telegraficznej (kontunuacja)69-71
Kronika71-72

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.